Zaangażowanie Polski w europejską politykę obronną, dokonanie pewnej rewizji strategii NATO i współpraca w tym zakresie „ręka w rękę” Polski z Francją to kapitalna sprawa – powiedział w Paryżu prezydent Francji Nicolas Sarkozy po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.