Sąd we Francji skazał Kościół Scjentologiczny na karę grzywny. Paryscy sędziowie uznali, że organizacja wyłudziła od dwóch kobiet pieniądze; od jednej z nich 20 tysięcy euro. – To historyczna decyzja, po raz pierwszy we Francji skazano całą organizację za oszustwa, jesteśmy bardzo zadowoleni – mówił prawnik ofiar wyłudzenia. wiadomosci.wp.pl