Przebywający w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
podkreślił, że proponowana przez niego pomoc Unii Europejskiej dla Pakistanu leży także w interesie
Polski, gdyż przyczyniłaby się do poprawy sytuacji w Afganistanie, gdzie przebywają polskie wojska. wiadomosci.wp.pl