Przedstawiciele Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego w ukraińskiej Odessie poprosili swych kapłanów i wiernych o modlitwę w intencji zesłania wszelkich „bied i chorób” na trzy miejscowe dziennikarki. Opublikowały one bowiem w prasie cennik usług religijnych świadczonych w cerkwiach – informuje RMF FM. wiadomosci.wp.pl