Przed senacką Komisją Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęły się dziś przesłuchania pierwszej w historii USA latynoskiej kandydatki do Sądu Najwyższego, Soni Sotomayor, konieczne do zatwierdzenia jej nominacji.