Z udziałem wybitnych polityków i ekonomistów odbyła się w siedzibie Banku Światowego, w Waszyngtonie, konferencja na temat sukcesu gospodarczego Polski w ostatnich 20 latach i wniosków, jakie wypływają z niego dla innych krajów. wiadomosci.wp.pl