Już 34 osoby zmarły na wirusowe zapalenie płuc i powikłania po grypie na Ukrainie. Najgorsza sytuacja panuje w obwodach lwowskim i tarnopolskim. W tarnopolskich szpitalach zabrakło już łóżek – leczonych jest tam 326 pacjentów, w tym 55 dzieci. W związku z epidemią zaostrzono kontrole na ukraińsko-polskiej granicy.