Iran dysponuje wiedzą, jak wyprodukować bombę nuklearną i mógł już testować systemy detonacji odpowiednie dla jego pocisków średniego zasięgu – informuje „The Times”, powołując się na tajny aneks do tegorocznego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).