Niemiecki Bundestag uchwalił w czwartek pakiet ustaw, które zakładają stopniową rezygnację z wykorzystania energii atomowej do końca 2022 r. oraz szybszy rozwój energii opartej na źródłach odnawialnych. wiadomosci.wp.pl