Wejście uzbrojonych policjantów z psami do zajmowanego przez grupę studentów budynku we Wrocławiu, wyprowadzenie ich w środku nocy z budynku, postawienie pod murem i użycie siły nieproporcjonalne do sytuacji stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – orzekł we wtorek Trybunał w Strasburgu.