ONZ-owski trybunał ds. zbrodni w byłej Jugosławii skrócił w procesie
apelacyjnym o cztery lata wyrok więzienia byłemu generałowi Serbów bośniackich Dragomirowi
Miloszeviciowi. Generał został skazany w grudniu 2007 roku na 33 lat więzienia za oblężenie Sarajewa. wiadomosci.wp.pl