Tunezyjska giełda zawiesiła dzisiaj działalność po tym, gdy ustąpił ze stanowiska minister do spraw planowania i współpracy międzynarodowej Mohammed Nuri Dżuini.