Minister spraw zagranicznych Belgii Karel De Gucht będzie nowym unijnym komisarzem ds. pomocy rozwojowej, zastępując Louisa Michela, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego.