Biedniejsze kraje Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej będą miały zagwarantowany mechanizm korekcyjny w obliczaniu ich składki na wsparcie najuboższych krajów świata w walce ze zmianami klimatycznymi – głosi najnowszy, uzyskany dziś rano projekt wniosków końcowych szczytu w Brukseli przygotowany przez szwedzkie przewodnictwo.