Unia Europejska przyjęła i jednocześnie rozszerzyła sankcje nałożone w czerwcu na Koreę Północną przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w odpowiedzi na północnokoreańską próbę nuklearną, przeprowadzoną 25 maja.