Przeznaczeniem Ukrainy jest członkostwo we Wspólnocie Europejskiej – oświadczyła premier Julia Tymoszenko, która tego dnia została wysunięta przez swą partię Batkiwszczyna (Ojczyzna), jako kandydatka w wyborach prezydenckich, zaplanowanych na 17 stycznia przyszłego roku.