Umowy o małym ruchu granicznym weszła w życie 1 lipca. Dzięki niej mieszkańcy strefy przygranicznej mogą łatwiej – bo na podstawie specjalnych zezwoleń (kart), a nie wiz – przekraczać granicę polsko-ukraińską. W środę we Lwowie pierwsi obywatele Ukrainy otrzymali stosowne dokumenty.