Porozumienie w sprawie szerszego dostępu dla militarnego personelu USA do kolumbijskich baz wojskowych zostało podpisane w piątek w Bogocie, przez ambasadora USA i trzech kolumbijskich ministrów; pakt zobowiązuje strony do 10-letniej współpracy – powiedział minister spraw zagranicznych Kolumbii, Jaime Bermudez.