Amerykański Senat uchwalił ustawę uznającą przemoc wobec homoseksualistów za „przestępstwo z nienawiści”, stwarzając dodatkową ochronę prawną ofiarom ataków motywowanych uprzedzeniami do mniejszościowej orientacji seksualnej.