Planowana budowa gazociągów: północnego, pod dnem Morza Bałtyckiego (Nord Stream) i południowego, pod dnem Morza Czarnego (South Stream), bardziej uzależni Polskę od dostaw rosyjskiego gazu, gdyż ewentualne wstrzymanie dostaw dla Polski i Ukrainy nie pozbawi surowca Europy Zachodniej. wiadomosci.wp.pl