Watykan ogłosił dziś, że „niektórzy żonaci kapłani anglikańscy” mogą kontynuować swą posługę w Kościele katolickim po przejściu do niego. W wydanej nocie podkreślono jednocześnie, że „nie oznacza to żadnej zmiany w dyscyplinie Kościoła w sprawie celibatu księży”.