W końcowym przesłaniu synodu biskupów dla Afryki znalazło się stwierdzenie, że problemu szerzenia się epidemii AIDS „nie można przezwyciężyć dystrybucją prezerwatyw” – poinformowano w Watykanie. Słowa te stanowią powtórzenie wypowiedzi Benedykta XVI z marca, gdy udawał się z pielgrzymką do Kamerunu i Angoli.