Senat amerykański zgodził się aby osoby podejrzane o terroryzm,
które są przetrzymywane w więzieniu w bazie USA Guantanamo na Kubie, mogły być przewożone na terytorium amerykańskie – ale tylko w celu postawienia ich przed sądem. Wcześniej podobną zgodę wyraziła Izba Reprezentantów. wiadomosci.wp.pl