25 milionom ludzi we Włoszech grożą skutki trzęsienia ziemi, ponieważ mieszkają w budynkach niespełniających norm antysejsmicznych – poinformowano w poniedziałek w Neapolu na konferencji poświęconej między innymi budownictwu na terenach zagrożonych wstrząsami.