W Ostii pod Rzymem bezdomny 49-letni Polak został ciężko pobity przez karanego już wcześniej Włocha – podały włoskie media podkreślając, że to kolejny w tych dniach w nadmorskiej miejscowości przypadek napaści na imigranta na tle ksenofobicznym.