Osoby, które nie z własnej winy uległy wypadkowi drogowemu w Norwegii mogą ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku lub własnego ubezpieczenia. wiadomosci.wp.pl