Trybunał Konstytucyjny umorzył skargę konstytucyjną Adama G., skazanego w Belgii na nieznaną polskiemu prawu karę 20 lat więzienia za udział w głośnym zabójstwie nastolatka w Brukseli. TK podkreślił zarazem, że polski sąd ma złagodzić tę karę do 15 lat. wiadomosci.wp.pl